ویبراتورهای الکتریکی 

ویبراتورها دستگاه هایی هستند که جهت ایجاد ارتعاش و لرزش استفاده می گردند و در صنعت بسته به نیاز آن در شرایط مختلف نصب می گردند .

جهت شناسایی مشخصات آنها به دوپارامتر ضربه و دور دردقیقه نایز می باشد.

- ویبراتورهای الکتریکی تک فازوسه فاز

موتور این ویبراتورها درتوان وضربه کمتر بصورت تک فاز ساخته می شوند.ولیکن درتوان وضربه پایین تا رنج بالای ضربه برای برق سه فاز نیز ساخته شده اند. 

کاربرد ویبراتورهای الکترونیکی بصورت نصب در بدنه دستگاه می باشد جهت جابجایی ذرات ریزمواددردستگاهها می باشد.

- ویبراتورها قابل ارایه دراین گروه براساس میزان دوردردقیقه

ویبراتورهای الکتریکی 1400 دوردردقیقه

طبق جدول مشخصات ذیل از 40 کیلوگرم ضربه الی 1700 کیلوگرم ضربه قابل ارایه هستند.

ویبراتورهای الکتریکی 3000 دوردردقیقه

طبق جدول مشخصات ذیل از 60 کیلوگرم ضربه الی 1800 کیلوگرم ضربه قابل ارایه هستند.

 ویبراتورها در دو نوع 1400 دور جهت سورتینگ و 3000 دور جهت سرند استفاده می شوند.

لیست مشخصات قدرت ودورویبراتورهای الکتریکی 1400 دور و 3000

 

 لیست مشخصات قدرت ودورویبراتورهای الکتریکی 1400 دور و 3000دور

 این گروه صنعتی بیشترین تنوع ویبراتورهای صنعتی را آماده تحویل دارد.

 

 

 

جهت دانلودکاتالوگ محصولات کلیک نمایید.

 

  

کلیدبازگشت به صفحه محصولات

 

ما را در شبکه هاي اجتماعي دنبال کنيد